TIN TỨC CÁC BÁO

Hoạt động công đoàn

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2016-2021

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2016-2021

Ngày 28/10/2016 Trường TH TT Gio Linh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2016-2021, Đại hội vinh dự được đoán tiếp đồng chí Nguyễn Văn Định- Chủ tịch công đoàn Giáo dục Gio Linh về chỉ đạo đại hội và...

Hoạt động Đội

HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY TLQĐND VIỆT NAM 22/12/2017

HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY TLQĐND VIỆT NAM 22/12/2017

Chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22.12.1944 – 22.12.2017) liên đội trường THTT Gio Linh đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa. Như lao động vệ sinh và dâng hương tại...

Hoạt động ngoài giờ lên lớp

HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY TLQĐND VIỆT NAM 22/12/2017

HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY TLQĐND VIỆT NAM 22/12/2017

Chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22.12.1944 – 22.12.2017) liên đội trường THTT Gio Linh đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa. Như lao động vệ sinh và dâng hương tại...

Khuyến học

Trường TH TT Gio Linh với công tác khuyến học – khuyến tài

Trường TH TT Gio Linh với công tác khuyến học – khuyến tài

Trong công cuộc xây dựng đất nước hội nhập và phát triển cùng thế giới hiện nay, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Trong...